חוות דעת גאולוגית- ד"ר יענקלה ניר

לגיאולוג הימי, ד"ר יענקלה ניר יש כמה דברים לומר לכם:

פגיעה קשה נוספת בחופי תל אביב – הרחבת הטיילת על חשבון החוף החולי (והתושבים)

חופי ישראל נאבקים בשנים האחרונות מאבק הישרדות חיוני ביותר, מאבק אשר יקבע את גורלם ולמעשה את נגישותם לכלל תושבי ישראל. ידועה המלחמה להצלת חופי פלמחים, בצת, נחשולים, ניצנים, ועוד. זוהי מתקפת נדל"ן אכזרית הנעזרת, אם מרצון, ואם מרשלנות בגורמי ממשל אשר אינם ממלאים תפקידם הבסיסי בשימור חופי הארץ ההולכים ומצטמקים (ר' הססנות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז אשר לא הביאה את סוגיית חוף פלמחים לגמר כפי שנדרש על פי החלטת הממשלה שקבעה ביטול עיסקת המכירה האומללה). 
אחת החזיתות החדשות שנפתחה לאחרונה הינה בחופי תל אביב, שם החלו בעבודות "פיתוח" נרחבות של הרחבת הטיילת על חשבון החוף החולי ("פלאז'ה" בלע"ז). זוהי תוכנית פוגענית ביותר, חסרת אחריות סביבתית אשר תקטין במידה משמעותית ביותר את רצועת החוף החולי מחד ותגביר, עקב קרבה יתירה של מבני הבטון לקו המים את סכנת הרס החוף מאידך. מאז סכירת הנילוס באסואן והארכת שובר-הגלים הראשי של נמל אשדוד באמצע שנות השישים, חופי ישראל הנמצאים מצפון לנמל, מאשדוד ועד לעכו למעשה אינם ניזונים בחול מיובא. כל גריעה של חול, ובכל דרך שהיא, החל בחול הנכלא בגופים ימיים או לידם וכלה בכיסויו על ידי מבנים קשיחים וקלים כאחד הינו אובדן מוחלט של פיסת חוף שחיוניותה בל תסולא בפז. אי לכך פעולות ההרחבה של הטיילת נוגדת כל הגיון סביבתי והינה מעשה אשר לא יעשה באף לא אחת ממדינות OECD. לא רק שלא מחסלים חופים על פי השיטה הישראלית אלא להיפך, במדינות אלה קיימות מערכות הזנה-מלאכותית בחול למטרת שימור החוף ואפילו להרחבתו. רצוי כאן להזכיר כי בסוף שנות השישים – תחילת השבעים עיריית תל אביב באמצעות חברת אתרים הרחיבה את כבישי האורך והעתיקה את הטיילת מערבה וגם אז על חשבון החוף החולי.
תרוציה המוזרים של עיריית תל אביב כפי שמבטא אדריכל העיר יואב דוד כי לכאורה נגזלים מהחוף החולי 6% בלבד הינה בלשון המעטה זריית חול בעיניים (ילמדנו מר דוד כיצד הגיע לערך זה). גם קביעתו חסרת הביסוס שהטמפרטורה של רצועת החול בעורף החוף הינה של 70 מעלות הינה הגזמה רבתי! ולגבי השטח שיאבד, הכיצד רצועת בניה ברוחב ממוצע של 8מ' ואפילו רק 5מ' הינם 6%? האם בתל אביב חופים ברוחב ממוצע של 100 מ'? שנית, אם כבר מחשבים הרי החישוב צריך להעשות לגבי רוחב החוף בתקופת החורף שעה שהחופים מאבדים חלק ניכר מרוחבם ואז אותם 8 מ' עלולים להגיע ל-30% ואולי אף יותר מכך! כך שלמעשה זוהי הצגה מכוונת של נתונים שגויים במטרה להפחית מהרושם השלילי של מייזם הזוי זה ולכאורה להוליכנו שולל. הדוגמה שהאדריכל נותן כמייזמים חופיים להם הציבור התנגד ובסופו של דבר יצא נשכר הינה עיוות מוחלט של העובדות. אלמלא פעולתה של עמותת "יפו יפת ימים" ומתנדבים בעלי מקצוע דוגמת האדריכל מוטקה דוברבסקי שטח היבוש של מדרון יפו היה הופך לשיכוני יוקרה… אגב, גם פעולת יבוש זו היתה פעולה חסרת אחריות סביבתית. מי הורס ומכסה באשפה חופים ציוריים כמות אלה של מרכז ודרום יפו (ואיני רוצה לגעת כלל באפשרות שמעשה מעיין זה בשום אופן לא היה נעשה בחופי תל אביב עצמה – יפו שמשה אז כבור האשפה של תל אביב). אגב, היכן תסקיר השפעה על הסביבה, וכן מדוע הועדה לשמירה על הסביבה החופית "נרדמה" ולא פסלה את התכנית, או שמא אישרה תכנית זוועתית זו של הטיילת? לכן הפתרון צריך להיות הפסקה מיידית של כל העבודות בחוף וסילוק המפגעים אשר כבר נבנו!

רחובות, 30/3/2013 ד"ר יעקב ניר
גיאולוג ימי וחופי