מאבק משפטי ושותפים

ב 14.4.13 התקיים דיון בתביעה שהגשנו ביחד עם עמותת התנועה הירוקה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופטת מיכל אגמון-גונן. זוהי החלטת השופטת:
1. השופטת מציעה שהעבודות בקטע הקיים יסתיימו כדי לאפשר לתושבים גישה לחוף בעונת הרחצה.
2. השופטת מציעה לעצור את המשך הפרוייקט ולערוך תסקיר סביבתי והליך שיתוף ציבור לפני המשך העבודות.
אנו ממתינים לתשובת העירייה להצעות השופטת בתוך 10 ימים מיום ההחלטה.
ביום חמישי 4.4.13 הוגשה על ידינו, חמישה עשר אזרחים ועמותת התנועה הירוקה, בקשה מביהמ"ש המחוזי בת"א, להוצאת צו מניעה להמשך העבודות, במעמד צד אחד.
את הבקשה הגישה עורכת הדין המייצגת אותנו, אפרת לוריא.
העילה: כל הבנייה הנעשית בחוף אינה חוקית. התב"ע מאשרת שיפוץ הטיילת והמבנים הקיימים בלבד.
וכן, לא נעשה תסקיר השפעה על הסביבה, המחויב בחוק לפי תמ"א 13, תכנית המתאר לחופים.
בהמשך תוגש התביעה עצמה, עליה חתמו כבר 100 אזרחים, ומתעתדים לחתום עוד.

חריגות הבניה:

מה שניתן לראות בשרטוט הזה הוא הפער בית התוכנית שהעירייה פועלת בסמכותה [בירוק] לבין ההיתר שהעירייה הגישה [באדום כאשר השטח המיועד לבניה ופיתוח באדום כהה יותר].

כל מה שנמצא בתחום האדום חורג ממה שקובע החוק."

חריגות